Informacje ogólne PDF Drukuj Email


Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki zostało powołane przez Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w 1999 r. jako szkoła dla chłopców i nosiła nazwę Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie. Od 2010 r. nasza placówka zmieniła nazwę na Katolickie Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Od tego także roku organem prowadzącym szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 do gimnazjum są przyjmowane dziewczęta. Naszym pomysłem na funkcjonowanie szkoły koedukacyjnej jest tworzenie klas oddzielnych dla chłopców i dziewcząt, jeśli w wyniku rekrutacji przyjmiemy odpowiednią liczbę chłopców i dziewcząt.


Od 2005r. działa przy szkole internat dla uczniów spoza Warszawy. Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, żeby do internatu przyjąć chłopców i dziewczęta (posiadamy dwa niezależne kompleksy mieszkań).Opłaty za szkołę:

czesne - 720 zł (płatne przez 10 mies.)
wpisowe - 500 zł


Istnieje możliwość ulgi w czesnym po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji rodzinnej przez Dyrektora Szkoły


ATUTY GIMNAZJUM

Więcej…
 
Poziom Nauczania (EWD) PDF Drukuj Email
wtorek, 02 marca 2010 23:00


Zostały opublikowane nowe wskaźniki EWD dla okresu 2010-2012

 

 

Atutem naszego gimnazjum jest rzetelne i skuteczne nauczanie. Odzwierciedleniem tych starań są bardzo dobre rezultaty naszej pracy. Od niedawna jakość kształcenia mierzona jest nie tylko wynikami egzaminów gimnazjalnych, ale także poprzez porównanie ich z osiągnięciami uczniów ze sprawdzianu po klasie szóstej. To porównanie nazwano Edukacyjną Wartością Dodaną (EWD).


EWD naszej szkoły świadczy o bardzo wysokim poziomie nauczania. Zamieszczone poniżej wykresy pokazują, że nasze gimnazjum jest szkołą sukcesu, to znaczy, że uczniowie osiągają bardzo dobre rezultaty na egzaminie gimnazjalnym oraz znacznie poprawiają swoje wyniki w porównaniu ze sprawdzianem po klasie szóstej.

 

Zobacz wykresy

Więcej…