rekrutacja 2016/2017 PDF Drukuj Email


Terminy spotkań informacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych w 2016 r.


Spotkania informacyjne

27 lutego (sobota), godz. 10.00
12 marca (sobota), godz. 10.00
9 kwietnia (sobota), godz. 10.00
14 maja (sobota), godz. 10.00Rozmowy kwalifikacyjne
(po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym)

12 marca (sobota), godz. 12.00
9 kwietnia (sobota), godz. 12.00
13 maja (piątek), godz. 14.00
14 maja (sobota), godz. 12.00
10 czerwca (piątek), godz. 14.00

Od roku szk. 2012/2013 do Gimnazjum uczęszczają dziewczęta.


Jeśli do szkoły zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, to w roku szkolnym 2016/2017 chcielibyśmy utworzyć dwie klasy: męską i żeńską. Jeśli będzie mniej chętnych, to powstanie klasa koedukacyjna.


Rekrutacja do Katolickiego Gimnazjum POPIEŁUSZKO odbywa się na podstawie:

 1. Rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa odbywa się w obecności rodziców);
 2. Konkursu świadectw z klasy VI.


Wymagane dokumenty:


Zainteresowanych rozmową kwalifikacyjną prosimy o przyniesienie na wyznaczony termin rozmowy nw. dokumentów:


 1. List motywacyjny kandydata;
 2. Kwestionariusz (plik do pobrania - kwestionariusz.pdf);
 3. Świadectwo ukończenia klasy V;
 4. Zaświadczenie ze szkoły o wynikach nauczania w pierwszym semestrze klasy VI (potwierdzone przez szkołę);
 5. Zaświadczenie o dysleksji (jeśli stwierdzono);
 6. Opinia katechety.


Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu do szkoły należy w terminie do 30 czerwca br. dostarczyć oryginały nw. dokumentów:


 1. Świadectwo ukończenia VI klasy;
 2. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie VI;
 3. Cztery fotografie (podpisane);
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia z USC;
 5. Świadectwo chrztu;
 6. Wpisowe: 500 zł