Zajęcia z fizyki na UW PDF Drukuj Email
wtorek, 10 maja 2016 09:10Pierwsze zadanie dotyczyło równi pochyłej. W ćwiczeniu tym wyznaczaliśmy doświadczalnie wartości przyspieszenia dla walców toczących się po równi pochyłej. Celem zadania było porównanie doświadczalnego i teoretycznego momentu bezwładności walca wydrążonego i pełnego. Do jego wykonania potrzebowaliśmy metalowych walców, suwmiarki, linijki, miarki, równi pochyłej z regulowanym kątem nachylenia oraz układu fotokomórek do pomiaru czasu ruchu walca.


Podczas drugiego zadania badaliśmy doświadczalnie drugą zasadę dynamiki. W pierwszej części ćwiczenia sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście w ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły. W drugiej części sprawdzaliśmy, czy jest wprost proporcjonalne do odwrotności masy. W doświadczeniu wykorzystaliśmy wózek o masie 1kg, podstawki do obciążania wózka, odważniki do obciążania wózka, ciężarki o masie 10g, sznurek, cztery czujniki rejestrujące czas, miarkę oraz tor powietrzny z bloczkiem.


Podczas obu doświadczeń uważnie wszystko mierzyliśmy i zapisywaliśmy na specjalnie przygotowanych kartach pracy. Pracownicy uniwersytetu służyli nam swoją radą i pomocą. Trzy godziny spędzone w pracowniach fizycznych były czasem ciężkiej pracy i mozolnych obliczeń. Każda para wykonała zadanie i osiągnęła cele zamierzone w poleceniach. Połączenie teorii z praktyką przyniosło nam wiele radości.