Wyniki I etapu konkursu PDF Drukuj Email
piątek, 19 lutego 2016 14:19LITERATURA


1. Szkoła podstawowa:

  • Kalendarium życia, biografia, męczeństwo bl. ks. Jerzego Popiełuszki - informacje ze strony internetowej parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, http://www.popieluszko.net.pl
  • Milena Kindziuk, Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009.


2. Gimnazjum:
Publikacje książkowe na temat bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

  • Milena Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2010; wydanie drugie, zmienione i poszerzone,
  • Ks. Jan Sochoń, Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, Kraków 2010.