Informacje ogólne PDF Drukuj Email


1. WYCHOWANIE

 • Przebiegające w bezpiecznej atmosferze dialogu i zrozumienia;
 • Pogłębiające wiarę, oparte na chrześcijańskim systemie wartości;
 • Wspierające twórczą aktywność uczniów i rozwój talentów;
 • Przygotowujące do dojrzałych wyborów.


2. DYDAKTYKA

 • 20 osobowe klasy;
 • Pracownie przedmiotowe: chemiczna, fizyczna, informatyczna z dostępem do Internetu i multimedialna; do dyspozycji uczniów jest biblioteka i czytelnia; Profesjonalne zaplecze sportowe: 2 sale gimnastyczne, siłownia,boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, syntetyczna bieżnia sprinterska;
 • Przygotowujemy do konkursów przedmiotowych;
 • Stawiamy wymagania na miarę indywidualnych potrzeb i uzdolnień;
 • Debaty uczniowskie i spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • Wyjścia na lekcje muzealne i wystawy;


3. ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Koła przedmiotowe: polonistyczne, historyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne
 • Koła zainteresowań: wokalne, gitarowe, plastyczne;
 • Zajęcia sportowe: piłka nożna, tenis stołowy, elementy zapasów;
 • Wyjścia na lekcje muzealne i wystawy;

4. POZA NAUKĄ

 • Wycieczki jedno i wielodniowe, wspólne wyjścia do kina, teatru, na koncerty;
 • Udział w letnich i zimowych zawodach sportowych;
 • Teatr amatorski, szkolny zespół muzyczny;