Deklaracja na egzamin z języka obcego PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 12:08

 


 

Uczeń klasy trzeciej gimnazjum zdaje egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego. Może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego, czyli w naszej szkole: język angielski, francuski lub niemiecki. Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Jeśli uczeń wybierze język angielski, którego uczył się już w szkole podstawowej, musi zdawać egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyboru języka francuskiego lub niemieckiego, których zdający uczył się tylko w gimnazjum, można dokonać wyboru poziomu. Egzamin można zdawać tylko z jednego obcego języka nowożytnego.

Załączamy deklaracje przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego (tutaj).

Prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji do sekretariatu do dnia 20 września 2013 (piątek).